جلسه دکتر خوانساری باهمکاران دفتر فناوری اطلاعات

جلسه پایان سال دکتر خوانساری با پرسنل دفتر فناوری اطلاعات برگزار گردید در این جلسه، به ارزیابی عملکرد پرسنل در یک سال گذشته پرداخته شد و نظرات و پیشنهادت برای سال جدید مطرح گردید. 

 در ابتدای جلسه مهندس ذنوبی مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گزارش مختصری از عملکرد سال ۹۷ ارائه و سپس دکتر خوانساری ریاست محترم پژوهشگاه ضمن تشکر از زحمات همکاران دفترIT رهنمودهایی برای سال ۹۸ بیان فرمودند..مقرر گردید در سال جدید نیز جلساتی درخصوص مشخص کردن شاخص‌هایی برای پروژه‌های دفتر فناوری اطلاعات که همراستای اهداف پژوهشگاه باشد، برگزار گردد و نیز به لزوم استمرار سامانه‌ها و سرویس‌ها تاکید شد.

در پایان جلسه به ۵ نفر از همکاران دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات (خانم نصیر نیا، آقای ستوده، آقای طلایی، آقای والی نژاد، آقای جماعت ) که بالاترین عملکرد و امتیاز ارزیابی را داشتند لوح تقدیر اهدا گردید.