راه اندازی سامانه ارتباطات ابری

این سرویس جهت ارائه خدمات ابری به کاربران پست الکترونیکی پژوهشگاه راه اندازی شده است.این سرویس در اینترنت به درایو ابری و در سرویس دهنده جی میل به google drive معروف است. سرویس ابری پژوهشگاه، فضایی معادل یک گیگابایت را در اختیار هر کاربر قرار داده که با استفاده از آن می‌توان فایل‌ها را با مخاطبین به اشتراک گداشت. از دیگر خدمات آن می‌توان به سرویس تقویم و مدیریت وظایف اظاره کرد که با نصب برنامه کلاینت امکان استفاده از آن بر روی موبایل نیز وجود دارد.