سرور خصوصی مجازی (Virtual Private Server)

سرور خصوصی مجازی  سروری می‌باشد که بیشتر امکانات یک سرور واقعی (اختصاصی) را داراست اما منابع سخت افزاری آن بوسیله نرم افزارهای مخصوص به صورت مجازی تعیین شده است.

سرور خصوصی مجازی مناسب برای کسانی است که به یک سرور اختصاصی (Dedicated Server) جهت وب سایت یا وب سایت‌های خود نیازمندند، اما توان یا توجیه اقتصادی اجاره یک سرور اختصاصی کامل را ندارند. همچنین یک سرور مجازی نسبت به یک سرور اختصاصی معادل خود، به علت استفاده از سخت افزار بهتر در سرور مادر و دسترسی به منابع اضافی در سخت افزار، دارای کارایی بهتر و بالاتری نیز می‌باشد.