سرویس ارسال انبوه پست الکترونیکی

اطلاع رسانی به گروه مخاطبان برای شرکت در همایش‌ها و مناسبت‌ها و اطلاع رسانی به گروه‌های کاری همواره از نیازهای پژوهشگاه بوده است. این در حالی است که ارسال انبوه پست الکترونیکی موجب آن خواهد شد که سرویس‌های گیرنده، ارسال کننده را اسپم شناسایی کرده و پیام‌ها به گیرندگان نرسد. لذا دفتر فناوری اقدام به ایجاد خدمت جدیدی به نام ارسال انبوه پست الکترونیکی نموده است. این خدمت امکان ایجاد لیستی برای مخاطبان و ارسال یکباره ایمیل به آنها را بدون مشکلات قید شده ایجاد می‌کند.