فرم‌های دریافت خدمات

You are here

 

فرم درخواست سرویس‌های مورد نیاز از دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات:
دریافت نسخه Word
دریافت نسخه PDF

فرم درخواست سرویس از مرکزداده اینترنتی:
دریافت نسخه Word
دریافت نسخه PDF

فرم درخواست خدمات از واحد تعمیرات:
دریافت نسخه Word
دریافت نسخه PDF

 

همکاران جهت دریافت خدمات و استفاده از سرویسهای فناوری اطلاعات لازم است فرم مذکور را تکمیل و پس اخذ تاییدیه از مدیریت‌های اعلام شده به دفتر فناوری اطلاعات تحویل نمایند.

لازم به ذکر است مطابق مقررات پژوهشگاه به درخواستها پاسخ داده خواهد شد.

درباره ما

این سامانه در راستای معرفی خدمات دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت شفافیت عملکرد دفتر و پاسخگویی به کاربران پژوهشگاه راه اندازی شده است.

   

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری ارتباطات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۰۹۵
  • رایانامه: ICT-info@itrc.ac.ir